PAMAKO - Pardubická malá kopaná

Členské příspěvky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY LZE UHRADIT V TERMÍNU 5.8.2019 - 31.8.2019,
V KANCELÁŘI PAMAKO PO TELEFONNÍ DOMLUVĚ NA ČÍSLE 775 293 261.