PAMAKO - Pardubická malá kopaná

Členské příspěvky

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY LZE UHRADIT V TERMÍNU 20.7.2020 - 31.8.2020,
V KANCELÁŘI PAMAKO PO TELEFONNÍ DOMLUVĚ NA ČÍSLE 775 293 261.