PAMAKO - Pardubická malá kopaná

Valná hromada 26.6.2018

Program Valné hromady konané 26.6.2018 od 19:00 hod. v klubovně PAMAKO:

1. Zahájení
2. Volba předsedy a zapisovatele VH
3. Schválení programu VH
4. Volba mandátové a volební komise
5. Zpráva mandátové komise
6. Odvolání stávajícího výboru STK a návrh nových členů STK
7. Volba nového výboru STK
8. Zpráva o činnosti
9. Zpráva revizní komise
10. Schválení rozpočtu na sezónu 2018/19
11. Úprava počtu hracích kol ve Veteránské lize
12. Změna a úprava pravidel
13. Informace o celostátní lize
14. Informace o přenosu trestů do ročníku 2018/19
15. Diskuze
16. Vyhlášení výsledků soutěží PAMAKO za sezónu 2017/18
17. Návrh usnesení
18. Schválení usnesení
19. Závěr